Swarovski Optik


Sinds de oprichting door Wilhelm Swarovski staat SWAROVSKI OPTIK garant voor optische instrumenten met hoogste precisie, herkenbaar aan het functionele design dat van nobele terughoudendheid getuigt en het technische geheim binnenin verbergt.

Onze liefde voor mooie producten, precieze productie, zorgvuldigheid bij de details en het aanhouden van de hoogste maatstaven bij alle activiteiten van de onderneming zijn kenmerkend voor onze cultuur. Als wereldwijd leidinggevende producent verenigt SWAROVSKI OPTIK progressieve industriële technologie met de vordering naar hoogste ambachtelijke kunst.

De innovatieve geest en de nauwe verbondenheid met onze klanten evenals het kennen van hun wensen en behoeften zorgen voor een voortdurende actualisering van het aanbod.

Wij beschouwen het als onze plicht het goede bestendig te verbeteren, onze klanten steeds weer opnieuw te verrassen en hun verwachtingen te overtreffen. Onze humanistische waarden uiten zich in openheid en achting voor alle mensen en culturen evenals in sociale verantwoording ten opzichte van de medewerkers en de maatschappij.

In onze onderneming stellen wij de mens het middelpunt. Ons succes hebben wij aan de vakkundigheid van onze medewerkers te danken en wij trachten deze competentie doorlopend verder te ontwikkelen. Wij ondersteunen een cultuur van vertrouwen, respect, hulp en tolerantie om zo de duurzaamheid en de groei van onze business in het voordeel van allemaal te waarborgen.

De familieonderneming met sterke wortels in Tirool, een regio van buitengewone schoonheid, beschouwt het als zijn plicht het milieu te ontzien, de natuur te beschermen en de gevarieerdheid van de soorten te bewaren.

Sinds ongeveer 60 jaar inspireert ons de liefde voor de natuur. Het ligt ons aan ´t hart het enthousiasme van de mensen voor de natuur te wekken en ze te bemoedigen zich als gasten met achting en respect te gedragen.

Het is onze wens met de ogen van een havik de schoonheid van onze aarde te openbaren en de kostbaarheid van het ogenblik begrijpelijk te maken.
Het plezier in het zien verrijkt ons leven en laat ons kracht en inspiratie scheppen uit deze vaak zo vluchtige, maar onvergetelijke momenten.